ZAK TV - KOMERČNÍ REPORTÁŽ

Západočeská televize
*
Cena Gate4Ad: registrovat
Cena za 1 x reportáž

Cena odpovídá hodnotě jedné reportáže v délce 60-120 sekund s garancí 12 odvysílání za týden, kterou s Vámi natočí štáb z regionální televize.

Kampaň proběhne v regionální TV v Plzeňském a Karlovarském kraji.